Informacja w sprawie sieci ciepłowniczej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w chwili obecnej istniejąca sieć ciepłownicza znajdująca się na terenie gminy należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk”. Sieć zasilana jest z kolektorów głównych kotłowni węglowo-gazowej na terenie KWK „Budryk”, należącej do Firmy Zakład Produkcji Ciepła „Żory”. Z istniejącej sieci ciepłowniczej zasilane są budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz osiedle przy ul. Akacjowej i Grabowej (bez Zielonego Wzgórza). Kolejnym miejscem, do którego dochodzi sieć ciepłownicza jest osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Cyprysowej, Świerkowej i Jarzębinowej. Sieć ciepłownicza doprowadzona jest również do budynku socjalnego oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Żabik.

 

W zał. przekazujemy wykaz ulic, wzdłuż których przebiega sieć ciepłownicza:

– droga dojazdowa do kopalni,

– łącznik pomiędzy ul. Zamkową a ul. Orzeską,

– Dworcowa (od ul. Orzeskiej do ul. Brzozowej),

– Brzozowa (częściowo wzdłuż ulicy oraz na odcinku od PSZOK-u do ul. Grabowej),

– Grabowa (bez os. Zielone Wzgórze),

– Akacjowa,

– Cyprysowa,

– Świerkowa,

– Jarzębinowa,

– Żabik.

Szczegółowych informacji na temat możliwości włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej udziela Zakład Produkcji Ciepła „Żory”, ul. Węglowa 11, 44-245 Żory, tel. 32 435-84-14, e-mail: zpc.zory@onet.eu