Dotacja do wymiany kotłów c. o.

Informujemy, iż 27 marca 2019 r. weszła w życie Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w terminie od 27 marca do 30 kwietnia 2019 roku, pod warunkiem, że nadzór prawny Wojewody nie uruchomi procedury wszczęcia postępowania nadzorczego.

Druki wniosków dostępne są w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój 108) oraz za pośrednictwem strony internetowej, w zakładce Dla mieszkańców/Ochrona środowiska.