Program pn. „Słoneczna Gmina Ornontowice”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż wniosek aplikacyjny do udziału w naborze dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs został złożony w dniu 23.05.2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. Początkowo zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Następnie Zarząd Województwa Śląskiego informował o kolejnych zmianach terminów z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r., a następnie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynikała z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Ostatnią informacją opublikowaną w dniu 27.02.2019 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest informacja, iż z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r.  na marzec 2019 r.

Informacje na bieżąco można śledzić na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255