Dyżury radnych

Informujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w biurze nr 316 (Urząd Gminy Ornontowice, II piętro), w kwietniu rozpoczynają swoje dyżury również poszczególni radni.

Radny

Termin dyżuru

Miejsce dyżuru

Sebastian Spyra

10 kwietnia, godz. 16.00-17.00

Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro

Katarzyna Walczak

17 kwietnia, godz. 16.00-17.00

Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.