Dotacja do wymiany kotłów c. o.

Informujemy, iż w dniu 27 marca 2019 r. wejdzie w życie Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać w terminie od 27 marca do 30 kwietnia 2019 roku, pod warunkiem gdy nadzór prawny Wojewody nie uruchomi procedury wszczęcia postępowania nadzorczego.

Druki wniosków dostępne będą, najpóźniej od dnia 25 marca br., w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój 108) oraz za pośrednictwem strony internetowej, w zakładce Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/Dotacje do montażu kotłów, usuwania azbestu.