Gminne nieruchomości przy ul. Sosnowej!

Gmina Ornontowice posiada teren mieszkaniowy położony przy ul. Sosnowej stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ornontowice. Podstawowe przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

  • działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha,

  • działka nr 3148/170 o powierzchni 0,0722 ha ,

  • działka nr 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha.

Pozostałe działki wystawiane będą systematycznie na sprzedaż w latach następnych.

Oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ornontowice.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229.