Informacja o Zarządzeniu Wójta Gminy (bezpłatna komunikacja gminna)

Zarządzenie Nr 0050.0049.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu na wyłonienie wykonawcy świadczenia usługi pn. “Bezpłatna komunikacja gminna”:  Zarządzenie