Informacja z Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2018r. upływa w dniu 30.04.2019 r.

Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:

1. przesłać drogą elektroniczną korzystając z usługi Twój e-PIT lub formularzy interaktywnych, na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl

2. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,

3. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.:

– w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00.

– od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:

– na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub

– w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.00

wtorek-piątek od 7.30 do 14.00

Dla podatników, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowano stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego skorzystać można, chcąc wysłać zeznanie drogą elektroniczną.

W dniu 13 marca 2019r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na Dzień Otwarty dla Seniorów, podczas którego pracownicy będą udzielać zainteresowanym podatnikom informacji na temat przysługujących ulg i odliczeń, a także pomagać w elektronicznym złożeniu zeznania czy wypełnianiu oświadczeń o przekazaniu 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji:  32 3246 233