Kontrole urządzeń grzewczych

Kończy się sezon grzewczy, pomimo tego w dalszym ciągu prowadzone są kontrole indywidualnych urządzeń grzewczych, wynikające także ze zgłoszeń mieszkańców. Aby przeciwdziałać procederowi nielegalnego spalania odpadów, gmina podpisała z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowę w zakresie poboru i badania próbek odpadów paleniskowych, pochodzących z indywidualnych urządzeń grzewczych (gospodarstw domowych). Próbki popiołów do badań laboratoryjnych będą pobierane w sytuacji podejrzenia spalania odpadów w urządzeniu grzewczym. Jeżeli ekspertyza z przeprowadzonego badania potwierdzi, że dopuszczono się spalania odpadów, będzie ona stanowiła materiał dowodowy w postępowaniu sądowym. Spalanie odpadów jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do wysokości 5.000,00 zł.