Przypomnienie o terminach wymiany urządzeń grzewczych

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, o terminach wymiany urządzeń grzewczych, których eksploatacja nastąpiła przed dniem 1 września 2017 roku:

do końca 2021 roku – w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

do końca 2023 roku – w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

do końca 2025 roku – w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

do końca 2027 roku – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4.