Informacja Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Informację tę kieruję przede wszystkim do rodziców dzieci, zamieszkujących w Gminie Ornontowice.

Jeżeli Państwa córka/syn odznacza się nieprzeciętnym talentem i odnosi znaczące sukcesy w jakiejś dyscyplinie sportowej, a Państwo jesteście zainteresowani rozpowszechnieniem takiej informacji w lokalnych mediach, to zachęcamy do współpracy i kontaktu z Urzędem Gminy pod adresem e-mail: informacja@ornontowice.pl

Nadmieniam także, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ornontowice, istnieje możliwość uzyskania nagrody pieniężnej za znaczące osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich oraz innych.

Wnioski o nagrodę mogą być składane do 30 listopada, a uprawnionym do ich składania są kluby lub stowarzyszenia sportowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Ornontowice.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 3306231; 32 2354545.

Ze sportowym pozdrowieniem

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice