Informacja w sprawie przyłączenia do sieci gazowej

16 kwietnia br. w ARTerii CKiP odbyło się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa, na którym zostały przedstawione sprawy związane z możliwością przyłączenia do sieci gazowej oraz zasady postępowania przy składaniu wniosków do Gazowni. Gazownia na bieżąco analizuje wszystkie wnioski, dlatego najważniejsze jest, aby wniosek został złożony. Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydawane są bezpłatnie.

Każdy Klient ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej PSG sp. z o.o. zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przyłączeniowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej znajdują się w Taryfie PSG, https://www.psgaz.pl/taryfa

Następnie, z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej, rozpoczyna się proces realizacji umowy o przyłączenie oraz zostaje zarezerwowana przepustowość w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w warunkach.

Gazownia realizuje sieć do granicy posesji. Dodatkowo ponoszą Państwo koszty zaprojektowania i wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy składać w Gazowni:

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel.: 32 398 55 52

https://www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-gazowniczy-w-zabrzu-dane-teleadresowe

Jednocześnie przekazujemy wykaz ulic, przy których na dzień dzisiejszy można podłączyć się do istniejącej sieci gazowej:

– Zwycięstwa (od północnej granicy gminy do ul. Chudowskiej rurociąg gazowy znajduje się po stronie wschodniej i zachodniej; od ul. Chudowskiej do wiaduktu kolejowego rurociąg znajduje się po stronie zachodniej (konieczność wykonania przewiertów pod drogą na stronę wschodnią)),

– Okrężna,

– Ogrodowa,

– Kwiatowa,

– Cicha (od ul. Zwycięstwa do nr 12; 31),

– Krótka,

– Nowa (od ul. Zwycięstwa do ul. Krótkiej),

– Lipowa,

– Słoneczna,

– Jasna,

– Boczna,

– Orzeska (droga przez park),

– Dworcowa,

– Kolejowa (od ul. Pośredniej do ul. Dworcowej),

– Marzankowice (część przy nr od 18 do 29),

– Grabowa (os. Zielone Wzgórze),

– Akacjowa,

– Działkowa,

– Bujakowska.