Informacje z KRUS

Są jeszcze miejsca dla rolników i ich dzieci na bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych w ośrodkach KRUS.

Można podreperować zdrowie i zaoszczędzić ponad 2,5 tys. złotych! Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacji Rolników przez cały rok.

Więcej: komunikat prasowy

Zdjęcia pochodzą z CRR w Iwoniczu Zdroju.