KOMUNIKACJA „METROPOLIA”

Informujemy, iż Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego nie przewiduje bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży, na które pobierany jest zasiłek rodzinny (wcześniej respektowane przez MZK Tychy).

Ponadto zgodnie z par. 3 ust. 1 lit. j Taryfy osoby, które ukończyły 70 rok życia posiadają uprawnienie do bezpłatnego przejazdu na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.