Informacja dot. podatków

Przypominamy o II racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15.05.2019 r.