Jak zgłosić podejrzenie spalania odpadów?

Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że Twój sąsiad spala w domowym piecu odpady lub niedozwolone paliwo, a rozmowy z nim nie przynoszą oczekiwanego efektu

1. Zgłoś to osobiście w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój nr 108, ewentualnie nr 113) lub telefonicznie – tel. 32/ 3306 237 lub 32/ 3306 229

w godzinach pracy Urzędu Gminy

2. Zgłoś to na Komisariat Policji w Orzeszu (ul. Matejki 1, 43-180 Orzesze), tel. 32/ 32 48 610

poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Kontrola, która potwierdzi spalanie odpadów może zakończyć się:

mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł – nałożonym przez Policję,

karą grzywny do 5000 zł – jeżeli sprawa trafi do sądu rejonowego.

Urząd Gminy, w ramach podpisanej umowy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, może pobrać do badań próbki odpadów paleniskowych, w celu stwierdzenia czy doszło do spalania odpadów.

PAMIĘTAJ JEDNAK!

Podczas rozruchu (rozpalania) kotła opalanego węglem, drewnem oraz po każdym dołożeniu świeżego paliwa na ruszt pojawia się tzw. proces dymienia.

Stare kotły węglowe (tzw. „kopciuchy”) nie spełniają norm emisji, dlatego też spalanie w nich paliw powoduje większą emisję pyłów niż w kotłach nowej generacji.

Nie zawsze gęsty dym unoszący się z komina świadczy o spalaniu niedozwolonych substancji.

Czego nie można spalać w indywidualnych kotłach, kominkach:

butelek PET, toreb foliowych, kolorowych gazet, książek, kartonów z nadrukami, pieluch, ubrań, kaloszy, gumowych opon, płyt MDF, płyt wiórowych, lakierowanego drewna, mebli, framug, starych okien oraz paliw zakazanych „uchwałą antysmogową” tj.: węgla brunatnego, mułu, flotokoncentratu, wilgotnej biomasy (o wilgotności powyżej 20%), paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%

Zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie na:

układ oddechowy – problemy z oddychaniem, katar, kaszel, częste infekcje dróg oddechowych, astma, rak płuc

układ nerwowy – problemy z pamięcią i koncentracją, niepokój, depresja, choroba Alzheimera, udar mózgu, zaburzony rozwój dzieci, niższy iloraz inteligencji u dzieci

układ krwionośny – zaburzenia rytmu serca, niewydolność, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca

układ rozrodczy – zaburzenia gospodarki hormonalnej, bezpłodność, obumarcie płodu, przedwczesny poród.