Informacja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informacja dot. XLVI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 81 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 135 gmin i powiatów członkowskich Związku.

Więcej: komunikat prasowy

Zdjęcie: archiwum ŚZGiP