Nieodpłatna pomoc prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mikołowskiego: LISTA JEDNOSTEK NPO – aktualizacja
Pomoc prawna dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i trudnościami w komunikowaniu się: informacja