Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

2. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice,

3. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,

4. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.