Praktyczna nauka zawodu dla uczniów ZSP z Ornontowic na terenie CP GLASS S.A. Oddział Huta Szkła Orzesze

W dniu 3 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach została podpisana umowa pomiędzy szkołą a firmą CP Glass S.A. – Oddział Huta Szkła Orzesze, w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów. Umowa dotyczy w szczególności zawodu operator urządzeń przemysłu szklarskiego (Branżowa Szkoła I Stopnia), choć obejmuje również współpracę w zakresie zawodów: technik automatyk i automatyk oraz technik elektryk i elektryk. Uczniowie pierwszych klas w tych zawodach począwszy od roku szkolnego 2019/2020 zostaną objęci programem stypendialnym CP Glass S.A., który zagwarantuje im stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Jak zapewnia Prezes Zarządu Krzysztof Staniek, po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu umiejętności podczas egzaminów zawodowych, wybrani uczniowie znajdą pracę na terenie zakładu. CP Glass S.A. współpracuje ze szkołą już od 2013 r., zapewniając uczniom bazę dydaktyczną i wsparcie merytoryczne w zakresie kształcenia praktycznego.

Dynamiczny rozwój firmy oraz nowe inwestycje spowodowały, że firma stawia na wykwalifikowaną kadrę, którą chce pozyskać poprzez współpracę ze szkołą zapewniając jej wsparcie w postaci kształcenia praktycznego, opartego na najnowszych technologiach, sprzęcie i materiałach.

Umowę podpisali Krzysztof Staniek – prezes Zarządu CP Glass S.A. oraz Teresa Stasik – Szyszka – dyrektor ZSP. Obecni byli również: Arkadiusz Bujoczek – dyrektor oddziału CP Glass S.A. – Huta Szkła Orzesze, Beata Pilch – HR Manager, Irmina Cipcer – Konsek – specjalista ds. wizerunku oraz Damian Łyko – kierownik szkolenia praktycznego w ZSP Ornontowice.

Tekst, zdjęcia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach