Informacja o zmianie Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.0101.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 0050.0100.2019 r. Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Ornontowice w 2019 r.: zarządzenie