Informacja o wpływie oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o wpływie oferty Fundacji “BRAJLÓWKA” z siedzibą w Łaziskach Górnych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: XVII Integracyjny Rajd Rowerowy “DUET 2019 – ZIEMIA DRAWSKA”: