Informacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. sprawy z zakresu dróg gminnych i zarządu dróg gminnych są prowadzone w ramach działalności Wydziału Rozwoju i Inwestycji tutejszego Urzędu, a nie jak dotychczas wchodziło w zakres działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.
Dane kontaktowe: tel. (32) 33 06 268, e-mail: drogi@ornontowice.pl