Naprawa szkód górniczych na ul. Tartacznej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w terminie od 22 lipca do 21 października br. będą prowadzone prace związane z naprawą szkód górniczych na ul. Tartacznej w ramach Ugody z KWK Bolesław Śmiały.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.