Bezpłatna komunikacja – karta ŚKUP (wrzesień)

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Ornontowice wykupi usługę bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Metropolia, na okres jednego miesiąca tj. września br., dla uczniów w wieku 7-16 lat będących mieszkańcami Ornontowic.

Z związku z powyższym do 29.08.2019 r., do godz. 14.00 można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 113) w celu zakodowania przejazdów. Karty po zakodowaniu będzie można odbierać w Urzędzie Gminy 30.08.2019 r. po godz. 12.00.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej będą mogły podróżować bezpłatnie komunikacją publiczną po terenie Ornontowic (liniami autobusowymi) natomiast dzieci uczęszczające do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat będą mogły podróżować bezpłatnie po terenie dwóch i więcej miast (liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie tramwajowymi).

Pierwszeństwo wykupu bezpłatnych przejazdów przysługuje dzieciom, które zgłosiły się w wyznaczonym terminie tj. do 20.06.2019 r. ponieważ Urząd Gminy zarezerwował środki w budżecie, w oparciu o liczbę w/w wskazanych zgłoszeń.