Prace związane z wymianą nawierzchni ul. Marzankowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 27 sierpnia br. będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni ul. Marzankowice (odcinek od nr 19 do nr 29).

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Prosimy, aby na czas prowadzenia robót nie pozostawiać samochodów w pasie drogowym.