Sesja Rady Gminy – 29 sierpnia

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK_X_29.08.2019