Informacja dla mieszkańców ul. Polnej – odcinek od ul. Dworcowej do nr 18

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana kolejna umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej, który pozwoli na prowadzenie dalszych działań zmierzających do realizacji zadania.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji w podziale na dwie części:

– Projekt sieci wodociągowej przy ul. Polnej (część 1) – na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18,

– Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej (część 2) – na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18.

Wobec powyższego, w najbliższych tygodniach wzdłuż ul. Polnej pojawią się służby geodezyjno-projektowe wykonujące pomiary i szkice. Następnie odwiedzi Państwa przedstawiciel projektanta celem uzgodnienia miejsca włączenia Państwa nieruchomości/budynku do sieci.

Prosimy o umożliwienie wykonania powyższych czynności i podpisanie stosownych, przedstawionych Państwu oświadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż remont nawierzchni ul. Polnej, na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18, będzie przeprowadzony po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową powyższego uzbrojenia.