Oferta na realizację zadania publicznego

Informacja o wpływie w dniu 28.08.2019 r. oferty Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: Rajdy turystyczne dla mieszkańców gminy Ornontowice.