Komunikacja – zgłoszenia

W związku z dzisiejszym zdarzeniem, zgłoszonym przez mieszkańców gminy, dotyczącym braku możliwości skorzystania z komunikacji publicznej na linii 636 w godzinach rannych z powodu przepełnienia autobusu, informujemy, iż problem ten został zgłoszony do przewoźnika oraz organizatora komunikacji – Metropolii. Organizator zobowiązał się przeprowadzić kontrolę napełnień w trybie pilnym.

W przypadku podobnych zdarzeń, prosimy o zgłaszanie uwag bezpośrednio do Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu Gminy pod numerem tel. 32/ 33-06-229.