Dziś rozdajemy sadzonki lipy!

Zarządzenie Nr 0050.0124.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Gminy Ornontowice sadzonek drzewa rodzaju lipa z okazji 100-lecia Pszczelarstwa w Ornontowicach: