Oświadczenie Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Z wielką radością informuję, że zgodnie z moją decyzją od dnia 1 października br. rozpoczęła kursowanie bezpłatna komunikacja gminna, poruszająca się po drogach powiatowych (Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) i wojewódzkiej (Bujakowska). Organizatorem tej linii jest Gmina Ornontowice.

Pierwsze czynności związane z uruchomieniem tej komunikacji oraz przygotowaniem niezbędnych procedur przetargowych rozpoczęły się już w miesiącu styczniu 2019 r. Tworząc rozkład jazdy bazowaliśmy na doświadczeniach z lat 2014 – 2015 oraz dostosowaliśmy go w pierwszej kolejności do planu lekcji w ornontowickich szkołach.

Rozszerzanie rozkładu jazdy o ewentualne inne drogi np. gminne (Cicha, Kolejowa, Leśna, Nowa, Polna, Solarnia) spowodowałoby wielomiesięczne opóźnienie uruchomienia tej komunikacji, ze względu na konieczność dostosowania dróg do przejazdu busa (procedury związane z utworzeniem nowych przystanków oraz miejsc do nawracania). Taka zmiana skutkowałaby także zwiększeniem nakładów finansowych z budżetu Gminy oraz koniecznością rozszerzenia taboru komunikacyjnego o drugi pojazd. W związku z powyższym rozpoczęto analizę zasadności rozszerzenia rozkładu jazdy tej linii w następnych latach, pod kątem możliwości finansowych i organizacyjnych Urzędu Gminy.

Inną kwestią jest rozszerzanie bezpłatnej komunikacji poza obszar Gminy Ornontowice (np. na teren Gminy Gierałtowice oraz Miasta Orzesze) celem jej dostosowania do odjazdów w godzinach od 6.00 do 8.00 oraz przyjazdów w godzinach od 15.00 do 17.00 innych połączeń komunikacyjnych z przystanków Gierałtowice Kościół oraz PKP Orzesze. Niestety ta kwestia nie zależy wyłącznie od decyzji Wójta Gminy Ornontowice, ale przede wszystkim od przychylności włodarzy sąsiednich miejscowości.

Należy mieć jednak na uwadze, że proponowane zmiany mogą mieć swoje konsekwencje. Po pierwsze komunikacja straciłaby charakter gminnej, po drugie i najważniejsze być może bezpłatnej.

Uważam, że w tym przypadku należy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, celem uzyskania poparcia przy wyborze najlepszego wariantu. Osobiście jestem ogromnym sprzymierzeńcem takiego rozwiązania i będę czynił starania aby w kolejnych latach go sfinalizować.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka