Sesja Rady Gminy – 24 października

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK_XII_24.10.2019-1