Usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 zł/tonę odpadów. Gmina Ornontowice planuje w terminie do dnia 20 grudnia br. złożenie wniosku o przyznanie dotacji w tym zakresie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników z terenu naszej Gminy, którzy posiadają odpady w postaci folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag, o wypełnienie poniższej informacji i jej złożenie w Urzędzie Gminy, w terminie do dnia 31 października 2019 r. Zebrane informacje posłużą do sporządzenia inwentaryzacji ww. odpadów i traktowane będą jako wstępna deklaracja przystąpienia do programu.

Kontakt w powyższej sprawie – Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, tel. 32/ 3306 237.

Druk informacji do pobrania.