Informacja dot. dzierżawy nieruchomości

Wykaz o udostępnieniu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ornontowice przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargowym pisemnym nieograniczonym.