Kontrole kotłowni

Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza.

Dlatego też podejmując walkę ze smogiem i realizując zapisy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, pracownicy tut. Urzędu Gminy przeprowadzać będą kontrole kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole mogą odbywać się także w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego podczas weekendów oraz świąt.

Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom Urzędu dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość.