Akcja nasadzania bzów

Kontynuując akcję nasadzania bzów, Wójt Gminy podpisał zlecenie z Firmą Usługową „Teren” Szczepek Janusz z Łazisk Górnych, dotyczące nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców.

Zatem informujemy mieszkańców, którzy zgłosili zapotrzebowanie na sadzonki bzu, że firma od 12 listopada br. prowadzić będzie nasadzenia.

Bliższych informacji na temat akcji udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod numerem telefonu
32 33 06 237.