Wymiana grabów przy ul. Grabowej

W dniu 7 listopada br., wzdłuż ul. Grabowej, dokonano nasadzeń siedmiu grabów zwyczajnych w ramach gwarancji. Nowe nasadzenia zastąpiły graby, które obumarły.

Mamy nadzieję, że nowo nasadzone drzewa już na stałe wpiszą się w krajobraz ulicy Grabowej i staną się jego nieodłącznym, rozpoznawalnym elementem.