Dyspozytor wodno-kanalizacyjny

Ważny numer telefonu – 602 573 096 – zapamiętaj, zapisz!

Od 1 stycznia 2020 r. zostaje uruchomiony ważny numer telefonu dla mieszkańców Ornontowic.

Jest to całodobowy numer telefonu do dyspozytora sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Ornontowice, na który należy zgłaszać powstałe awarie jak również można uzyskać informacje, na temat funkcjonowania sieci wodno – kanalizacyjnej.

Dyspozytor jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu dostaw wody jak i odprowadzania ścieków.