Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.