Akademia Ziemi Pszczyńskiej – ruszyły zapisy!

Wszystkie zainteresowane osoby, zachęcamy do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza. 

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Wydarzenie składa się z:

A. trzech bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, przedsiębiorczość oraz zajęcia prozdrowotne (w tym: dietetyka, pszczelarstwo, uważność i koncentracja oraz sport to zdrowie).
B. wydarzenia „Święto Akademii”, które odbędzie się na zakończenie projektu, jako podsumowanie tegorocznych działań Akademii Ziemi Pszczyńskiej.

Zajęcia w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej realizowane będą w okresie luty – czerwiec 2020. Każdy uczestnik Akademii otrzyma gadżety promocyjne związane z projektem.

Na CAŁE wydarzenie przewidziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 9-12 lat. Zgłaszając udział w wydarzeniu, uczestnicy zgłaszają się na WSZYSTKIE zajęcia organizowane w ramach wydarzenia.

Zajęcia odbywać się będą w Bojszowach (jedna grupa), Ornontowicach (jedna grupa) oraz w Pszczynie (2 grupy). Na każdą grupę przewidziany jest limit 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest BEZPŁATNY!
Uczestnikiem zajęć w Akademii Ziemi Pszczyńskiej mogą być tylko dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 12 roku życia (uczestnicy z roczników 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 – na dzień składania formularza zgłoszeniowego dzieci z tego rocznika powinny mieć nieukończony 12 rok życia).

W razie wolnych miejsc na planowane zajęcia, możliwe jest dopuszczenie uczestników w wieku, poza tym przewidzianym w projekcie. Zgłoszenia te będą brane pod uwagę w drugiej kolejności (po zweryfikowaniu zgłoszeń uczestników w przedziale wiekowym 9 -12 lat).

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Szczegóły: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1219,akademia-ziemi-pszczynskiej-ruszyly-zapisy,artykul,wiadomosci.html?fbclid=IwAR21CjBemDX2XsMIWOtIFwP1XtJdezEDKx2dZrmc-ivGYOLNwaQkBsm3z5A

Plakat: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/public/pliki/2020_01/plakat_informacyjny_akademia_ziemi_pszczynskiej.pdf

Źródło: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/