Dni Otwarte w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

13 marca (piątek) od godz. 12:00 rozpoczynamy Dni Kariery, podczas których przedstawimy ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Ponadto w ramach Dni Kariery odwiedzą nas doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie i zaprezentują bogatą ofertę doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży na rok 2020.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie oferuje w ramach Dni Kariery konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców na terenie poszczególnych szkół. W trakcie spotkań możliwe będą rozmowy z doradcami zawodowymi poradni oraz badania diagnozujące zainteresowania, uzdolnienia młodych ludzi. Ich celem będzie określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie udzielenie wsparcia przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określenia ścieżki kariery. W trakcie indywidualnych spotkań możliwe będzie również uzyskanie informacji na temat: poszczególnych zawodów – czynności zawodowych, wymagań psychofizycznych, ścieżek kształcenia, sposobów poszukiwania pracy oraz przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.