Biuletyn LGD Ziemia Pszczyńska

W Biuletynie Informacyjnym, wydawanym przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska znalazły się artykuły dot. nagrań TVP Katowice zrealizowanych między innymi w Ornontowicach.

Audycje dostępne na stronie: https://katowice.tvp.pl/44119341/wies-odnowa

W Biuletynie zawarto także artykuły dot. Akademii Ziemi Pszczyńskiej oraz projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia nr 9 Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego.

Biuletyn jest dostępny w Urzędzie Gminy (recepcja).