Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wyrach i Ornontowicach

1. Gmina Wyry – Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 – punkt czynny od 1 do 15 każdego miesiąca w:

• poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00

• wtorek od godz. 9.00 do 13.00

• środa od godz. 14.00 do 18.00

• czwartek od godz. 9.00 do 13.00 – mediacje i inne porady

• piątek od godz. 9.00 do 13.00

2. Gmina Ornontowice – Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a – punkt czynny od 16 do 31 każdego miesiąca w:

• poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00

• wtorek od godz. 8.00 do 12.00

• środa od godz. 13.00 do 17.00

• czwartek od godz. 8.00 do 12.00 – mediacje i inne porady

• piątek od godz. 8.00 do 12.00

W dniach ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty będą nieczynne.