Informacja o naborze wniosków w ramach projektu grantowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego: nabór nr 21/2019 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO.

Projekt dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które działają na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023 (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna – bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Projekt zakłada rozwój mechanizmów współpracy i dialogu wśród mieszkańców obszaru, poprzez wsparcie realizacji różnych form wydarzeń (imprezy, warsztaty, prelekcje), których celem będzie zacieśnianie więzi społecznych, dialogu obywatelskiego i partnerstw lokalnych. Celem projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego Ziemi Pszczyńskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ oraz w Biurze LGD „Ziemia Pszczyńska”: Pszczyna ul. 3 Maja 11, tel.  32 210 02 12, 697 609 603