Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.