Informacja o wstrząsach zarejestrowanych w KWK Budryk

W związku z szkodami, spowodowanymi przez wstrząsy zarejestrowane w obszarze górniczym KWK “Budryk”, przekazujemy link do strony, gdzie można pobrać formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego:

https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/szkody-gornicze/przykladowe-wnioski-do-pobrania/

Zasady i tryb postępowania w sprawach szkód górniczych:

https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/zasady-i-tryb-postepowania