Szkolenie dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek), o godz. 9:00 w budynku MOK w Orzeszu.

Zapisy i kontakt pod nr tel. 509 372 394; e-mail: a.kijas@odr.net.pl

Koszt szkolenia: 90 zł od osoby.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia ważnego przez 5 lat.