Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że wystosowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice – Henryka Nieużyły zaproszenia na obrady styczniowej sesji Rady Gminy przyjęli: Kierownik Zespołu Zagrożeń Naturalnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Z-ca Kierownika Działu Tąpań Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Obrady odbędą się 30 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice (budynek Urzędu Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a), o godzinie 16:00. Porządek obrad w załączeniu:

Jednocześnie przypominamy, że ww. obrady będzie można śledzić na bieżąco za pomocą internetu: https://www.youtube.com/user/GminaOrnontowice