Informacja z KRUS

Podczas tegorocznych ferii, dzięki dofinansowaniu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 49 organizatorów z całego kraju – w tym 3 z województwa śląskiego – przygotuje blisko 130 kolonijnych turnusów, dla ponad 7600 dzieci i młodzieży.

Więcej: Komunikat KRUS